Merhaba arkadaşlar bu yazımızda Thread konusunu genel hatlarıyla incelemeye çalışalım.

Thread
İşletim sisteminde çalışan uygulamalar birer process olarak tanımlayabiliriz. Bu process’lerin yaptığı her iş parçaçığına Thread diyebiliriz. Thread’ler çalışırken birbirlerini beklemezler.

Thread’lerin çalışmasında belirsizlik söz konusudur. Hangi Thread’in ne zaman çalışacağı belirsizdir.

Java’da java.lang paketinde yer alır. Thread’i çalışan bir iş parçaçığı olarak düşünebiliriz. Thread objeleri memory’nin heap bölgesinde yaşamaktadırlar. Java’ da her thread’in kendine ait bir stack alanı oluşmaktadır.

Thread

Yukarıdaki örnekte main metodu çalıştırıldığında Main Thread’i oluşmaktadır. Thread’leri JVM yönetmektedir.

Nasıl Thread Oluşturulabilir ?
Thread oluşturmak için iki yöntem kullanılabilir. Bunlar;

  • java.lang.Thread sınıfını extends ederek.


Java String & String Pool

Selamlar, bu yazıda String konusunu incelemeye çalışalım.

String nedir ?
String refernas tip değişkendir ve java.lang paketi altında yer alır. Her bir karakter 16-bit Unicode şeklindedir. Aşağıdaki örnekte bir String değişkenin nasıl tanımlandığını görebilirsiniz.

Bazı String metotları ve örnek kullanımı;

Yukarıda bazı String metotlarının kullanımını inceledik.

String konusunda değinmemiz gereken bir özellik ise String değişkenler immutable olmasıdır. Immutable değişmezlik anlamına gelir. Bir örnek ile inceleyelim.

Burada name değişkenine surname i ekledik ama immutable olduğu için name’in çıktısı yine Kubilay olarak karşımıza çıkacaktır. Bunu sağlamak için kendisine asigne etmemiz lazım.

Immutable olduğu için bu şekilde çalışmamız gerekir.


Arkadaşlar Selamlar,
2020 yılını büyük bir heyecan ile geride bıraktık niyahet 2021 yılındayız. Umarım bu sene hepimiz için güzel, bilgi, heyecan ve sağlık dolu bir yıl olur.

Şimdi yeni yılın ilk günü Hibernate konusunu incelemeden önce ORM (Object Relation Mapping)’in ne olduğunu anlamaya çalışalım.

Hibernate & ORM Tool

ORM (Object Relation Mapping)

Nesne model ile ilişkisel model arasındaki köprü sağlayan araçlara ORM diyoruz. Yani Domain Modelimiz ile Data Modelimiz arasındaki ilişkiyi birebir sağlamak için var olmuştur. Biraz daha somut örnek verecek olursak: Java’daki POJO’ Model ile Database’deki Tablo’ları birbirine bağlanmasını sağlar.

ORM Faydaları Neler ?

  • Geliştiricilere zaman kazandırır.


Merhabalar bu yazımızda Bean Scope Kavramını incelemeye çalışacağız.

Bean Nedir ?
Spring Framework uygulamamızın omurgasını oluşturan ve Spring IOC container tarafından yönetilen nesnelere BEAN denir. Yeniden kullanılabilir objeler olarak kabul edebiliriz.

Scope Nedir ?

Scope kelimesi kapsam, alan, faaliyet alanı gibi anlamlar taşımakta biz de Bean objelerimizin birer yaşam alanın var olduğunu düşünebiliriz.

Scope Türleri
Scope kavramını tanımladıktan sonra Scope Çeşitlerine bir göz atalım.

Singleton : Her Bean varsayılan olarak singleton olmakla ile birlikte sadece bir kez üretilir. Singleton Design Pattern’ deki gibi düşünebiliriz. Bir kere üret tekrar tekrar kullan :)

Prototype : Söz konusu olan bean için her bir…


Java Return Type

Return Type konusunu incelemeye çalışalım. Java’ da metotların bir geri dönüş tipi olabilir. Eğer geriye dönüş tipi kullanmak istemiyorsak void keyword’ü kullanacağız.

Void
Bir metotun geri dönüş tipi yoksa o metotta void keyword’ünü kullanacağız bir örnek ile inceleyelim.

Örneğimizde Test class’ımızda sayHello metodumuz ve name adında String bir parametremiz bulunuyor. Metot çalıştığında ise ekrana Hello Kubilay yazmakta burada metodumuzun dönüş tipi olmamasını void ile sağladık.

Return Type
Şimdi ise geriye dönüş tipi olan metotları inceleyelim. Burada metotun geriye dönüş tipini biz belirliyoruz.

Yukarıdaki örnekleri incelersek.

  • Geriye belirlediğimiz dönüş tipinde bir değer döndürmek zorundayız.

Faydalı olması dileğiyle.


Object Oriendted Programming’in 4 temel prensiplerinden biri olan Inheritance konusunu yani miras almayı anlatmaya çalışacağım.

Burada yapılmak istenen :

  • Ortak özellikleri üst sınıflardan alt sınıflara aktarmak böylelikle kod tekrarını azaltmış olacağız.
Inheritance

Görselde Dog ve Cat’in türleri ortak ikisi de birer hayvandır. Hayvanlar yürüyebilir, koşabilir, yemek yiyebilir, uyuyabilir. Burada iki canlının atası Animal’dır. Temel faaliyetleri Animal sınıfında tanımlayıp Dog veya Cat’de kullanabiliriz.

Başka bir örnek ile inceleyecek olursak :

Kod örneğinde Ata sınıf olarak Monitör alt sınıf olarak Asus’ u ele alalım. Bir arızası olmadığı sürece her monitoru açıp kapatabilirsiniz. Monitor sınıfında iki tane metot tanımladık ve Asus…


Java SE Encapsulation

Encapsulation sarmalama koruma class içerisindeki field’lara kontrollü veri girişi yapmamızı sağlayan bir kavramdır.

Java’da Class’lar içerisinde tanımlama yaparız.

Peki Bunu Nasıl Sağlarız ?

  • Class içerisindeki variable’lar private olarak tanımlanmalı.

Örnek verecek olursak ;

Yukarıdaki örnekte Class içerisindeki field’lerarını private ile dışarıya kapattık ve erişimi public getter/setterlar ile sağlayabiliriz.

Kodumuzun kalitesi ve okunurluğu bu sayede artar. En sade haliyle konuyu anlatmaya çalıştım.

Faydalı olması dileğiyle :)


Java Development

Selamlar dostlar,
Kod yazmayı öğreniyoruz ama her dilin kendine özel kuralları var ve bu kurallara uyarsak kodumuzun okunabilirliğini ve kalitesini artırmış oluruz. Bu yazımda bunlardan kısaca bahsetmeye çalışacağım.

Identifiers

Java’da tanımladığımız class method, variable gibi yapıların her birine bir ad vermeliyiz. Bu isimlemeleri yaparken bazı kurallara uymalıyız. Burada belirttiğimiz maddeleri uygulamadığımız zaman derleyici kodu derlemeyecektir.

  • Identifier tanımlarken harf,rakam ‘_’ kullanabiliriz.

Naming Standarts

Java’ da bu şekilde olursa daha iyi…


Merhaba arkadaşlar bu yazımızda Java’daki Boxing,Autoboxing ve Unboxing kavramlarını işleyeceğiz.

Tabi buna başlamadan önce Wrapper nedir onu inceleyelim.

Wrapper

Java’da 8 adet primitive değişken bulunmaktadır.Java’da Wrapper’lar konusu gelince aklımıza gelmesi gereken şey primitive değişkenlerimizin Class’larıdır.

Java Varriables
Java Varriables
Variables in Java

Şemada gördüğünüz gibi her primitive değişkenin bir Class vardır.Biz burada değişkenin class’ının wrapper olduğunu bileceğiz.

AUTOBOXING
Primitive bir değişkenin wrapper sınıf tipine otomatik olarak dönüştürme işlemine denir.

Integer number = 100; //Wrapper Class <- pritimive variable

BOXING
Primitive değişkeni wrapper sınıfına dönüştürme işlemidir fakat burada constructor yardımı ile gerçekleştirmiş olacağız.

Integer number = new Integer(100);
//Integer Constructor yardımı ile gönderdik.

AUTOUNBOXING
Wrapper tipinden primitive tipine otomatik…


Merhaba arkadaşlar bu yazımızda constructor konusu inceleyeceğiz ve JAVA dilinde nasıl kullanıldığını örnekleyeceğiz.

Constructor nedir ?

Bir nesnenin yaratılmasında çalışan ilk metota denir.Bu nesnemizin yapıcı metotudur ve Java’da bütün sınıflarda en az 1 tane constructor olmak zorundadır.

Constructor Örneği

Constructor tanımlarken parametresiz ve parametreli olarak çeşitli constructor’lar tanımlayabiliriz. Aşağıdaki kod örneğini inceleyelim.

Student sınıfımızı oluşturduk ve property olarak “number”, “name” , “surName” değişkenlerini tanımladık.Yapıcı metotlarımız adı Student olan metotlardır ben burada 3 farklı tanımladım.

İlk tanımladığım parametresiz bir constructor yapısıdır.Biz bunu tanımlamasak bile JAVA bize otomatik olarak constructor yaratmaktadır.

İkinci tanımladığım constructor sınıfın tüm parametrelerini içermektedir.

Üçüncüde ise sadece…

Kubilay Çiçek

Java Developer @Linktera

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store